Welkom bij de Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire (Bendep-SRQ)

© C.C. Kan, 1999

Inleiding

De Bendep-SRQ, die u hieronder aantreft, is een zelf- beantwoordingsvragenlijst die bedoeld is om een betrouwbare indruk te krijgen van de mate van benzodiazepine-afhankelijkheid bij mensen die kalmerings- en/of slaapmiddelen gebruiken die behoren tot de groep benzodiazepinen (BZDs).

De Bendep-SRQ geeft de mate van benzodiazepine-afhankelijkheid weer in een profiel van de volgende 4 schalen:

1. Problematic Use
Degree of awareness of problematic BZD use (mate van probleembesef t.a.v. het BZD gebruik)
2. Preoccupation
Degree of preoccupation/obsession with respect to the availability of BZDs (mate van proccupatie/obsessiviteit t.a.v. de beschikbaarheid van BZDs)
3. Lack of Compliance
Degree of lack of compliance with the therapeutic BZD regimen (mate van gebrek aan therapietrouw t.a.v. het therapeutische BZD beleid)
4. Withdrawal
Degree of unambiguity of experienced BZD withdrawal (mate van eenduidigheid van de ervaren onthoudingsverschijnselen)

De Bendep-SRQ is uitvoerig psychometrisch onderzocht op schaalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit. Raadpleeg desgewenst de literatuurlijst van de wetenschappelijke publicaties over de Bendep-SRQ.

 

Als u een benzodiazepine kalmerings/slaapmiddel gebruikt dan kunt u hieronder uw antwoorden geven op de vragen van de Bendep-SRQ. Als u alles volledig beantwoord, dan worden de scores op de bovengenoemde schalen voor u berekend en weergegeven.


Voornamen respondent:

Achternaam respondent:

Leeftijd (in jaren):

Geslacht:

Nationaliteit:


Wat is uw Burgerlijke staat?

ongehuwd en nooit gehuwd geweest
gehuwd
gescheiden
weduwe/weduwenaar
onbekend

Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgerond?

Bijzonder Uitgebreid Onderwijs (BUO)
Lager Onderwijs / Lager Vormend Onderwijs, Lager Beroeps Onderwijs (LO/LVO/LBO)
Middelbaar Vormend Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs (MVO/MBO)
Hogere Vormend Onderwijs (HVO)
Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
geen
onbekend


Welke benzodiazepines gebruikt u?
U kunt meerdere benzodiazepines uitkiezen!

alprazolam (Xanax)

 

bromazepam (Lexotanil)

brotizolam (Lendormin)

 

chloordiazepoxide (Librium)

clobazam (Frisium, Urbadan)

 

clonazepam (Rivotril)

clorazepinezuur (Clorazepaat, Tranxene)

 

diazepam (Valium, Stesolid)

flunitrazepam (Rohypnol)

 

flurazepam (Dalmadorm)

ketazolam (Unakalm)

 

loprazolam (Dormonoct)

lorazepam (Temesta)

 

lormetazepam (Loramet)

medazepam (Nobrium)

 

midazolam (Dormicum)

nitrazepam (Mogadon)

 

nordazepam (Calmday)

oxazepam (Seresta

 

prazepam (Reapam)

 

 

temazepam (Normison, Euhypnos, Levanxol)

 

Het middel hiervan dat ik het langst gebruik, gebruik ik gedurende (in maanden):


Alle beweringen in deze vragenlijst gaan alleen over de slaap- en kalmeringsmiddelen die zojuist hierboven zijn aangegeven. Als het in de vragen gaat over "medicijnen" en "gebruik" dan worden dus alleen deze slaap- en kalmeringsmiddelen bedoeld en niet andere medicijnen, zoals bijvoorbeeld voor te hoge bloeddruk. Beoordeel de beweringen zoals ze voor U persoonlijk de laatste zes maanden van toepassing zijn geweest. Maak altijd een keuze, anders wordt de uitslag van deze vragenlijst minder betrouwbaar ...


Kies in welke mate elke bewering voor U geldt door het meest juiste antwoord te kiezen!


1. Ik neem op tijd weer medicijnen omdat ik anders klachten krijg.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

2. Bij spanning neem ik extra medicijnen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

3. Zonder medicijnen bij de hand word ik nerveus.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

4. Ik zou willen stoppen met de medicijnen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

5. Anderen dringen erop aan dat ik minder medicijnen ga gebruiken.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

6. Na het innemen van mijn medicijnen zit ik vol energie.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

7. Ik neem meer medicijnen dan op het etiket staat aangegeven.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

8. Ik weet manieren om zonder recept aan medicijnen te komen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

9. Eens nam ik veel te veel medicijnen tegelijk in.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

10. Om een recept te krijgen moet ik mijn klachten overdrijven.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

11. Na het nemen van extra medicijnen voel ik me schuldig.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

12. Met mijn medicijnen bij me voel ik me gerust.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

13. De medicijnen werken tegenwoordig minder goed dan vroeger.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

14. Ik neem meer medicijnen als ik me erg gespannen voel.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

15. Mijn medicijnen zijn te vroeg op.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

16. Na het innemen van mijn medicijnen waardeer ik dingen meer.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

17. De medicijnen brengen me in de problemen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

18. Ik verander een recept .

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

19. Door de medicijnen kan ik mijn problemen weer aan.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

20. Ik denk erover om te stoppen met de medicijnen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

21. Vlak voordat ik mijn medicijnen neem is dat het enige waar ik nog aan kan denken.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

22. Ik ben in gedachten veel met medicijnen bezig.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

23. Om een recept te krijgen overdrijf ik mijn klachten.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

24. Ik gebruik tegenwoordig meer dan vroeger om me goed te blijven voelen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

25. Ik zou van arts veranderen als die me geen medicijnen meer zou willen voorschrijven.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

26. Ik neem mijn medicijnen om me echt prettig te voelen.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

27. Ik geloof dat de medicijnen mijn leven kapot maken.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

28. Ik haal eerder dan afgesproken een nieuw recept.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

29. Ik neem veel medicijnen in één keer.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij

30. Mijn medicijngebruik leidt tot problemen met familieleden.

dat geldt helemaal niet voor mij
dat geldt niet voor mij
dat geldt deels wel, deels niet voor mij
dat geldt voor mij
dat geldt helemaal wel voor mij


Als U nooit geprobeerd heeft om minder medicijnen te gebruiken of ermee te stoppen, dan kunt U de rest van de vragen overslaan en bent U nu klaar. U kunt uw gegevens opsturen door op de knop: Opsturen hieronder te klikken. Als U niet tevreden bent met de door U tot nu toe gegeven antwoorden, dan kunt U alles uitwissen door op de knop: Herstellen hieronder te klikken. U kunt dan weer opnieuw beginnen.Ga naar het einde van deze site als u hier stopt; u kunt dan toch uw scores van 3 van de 4 Bendep-SRQ schalen interpreteren.


Ga verder als u wel eens geprobeerd hebt om minder medicijnen te gebruiken of ermee te stoppen!


Minder slaap- of kalmeringsmiddelen gebruiken of stoppen kan leiden tot klachten. Hieronder worden een aantal van dit soort klachten genoemd. Kies het meest juiste antwoord door voor iedere klacht aan te geven hoeveel last U er de laatste keer van kreeg toen U minder gebruikte of stopte.


31. Gespannenheid

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

32. Neerslachtig gevoel

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

33. Vermoeidheid

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

34. Moeite met concentreren

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

35. Druk of pijn in het hoofd

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

36. Tragere of verwarde gedachten

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

37. Trillen

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

38. Snel in verwarring of afgeleid

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

39. Prikkelbaarheid

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last

40. Rusteloosheid

geen of nauwelijks last
een beetje last
nogal wat last
veel last
heel veel last


U kunt uw gegevens nu opsturen door op de knop: Opsturen hieronder te klikken. Als U niet tevreden bent met de door U tot nu toe gegeven antwoorden, dan kunt U alles uitwissen door op de knop: Herstellen hieronder te klikken. U kunt dan weer opnieuw beginnen.


 

Interpretatie van de scores

Als u uw scores op de Bendep-SRQ schalen wilt interpretreren ten opzichte van de normatieve groep huisartspatiënten*

Klik dan hier.

 (*zie: Kan et al. Latent Trait Standardization of the Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire using the Rasch scaling model)


Vragen, opmerkingen of andere reacties?

Richt ze aan: CeesKan@zonnet.nl