Benzodiazepine Craving Questionnaire (BCQ)


BENZODIAZEPINE CRAVING QUESTIONNAIRE (BCQ)                               klik hier voor pdf.versie
Versie 2; Internet versie 1 platte tekst, 04-09-2000)

A.J.J. Mol, M.H.M. Breteler, F.G. Zitman



· Tijdstip invullen BCL: |__|__|:|__|__| uur

· Patiënt gebruikt BZ als slaapmiddel / kalmeringsmiddel / beide (omcirkel wat van toepassing is)
· Datum laatste BZ gebruik: |__|__|-|__|__|-20|__|__|
· Tijdstip laatste BZ gebruik: |__|__|:|__|__| uur




Instructie:

Alle beweringen in deze vragenlijst gaan alléén over de slaap- en kalmeringsmiddelen (behorend tot de benzodiazepinen, afgekort als BZ) die u daarnet heeft opgegeven. Als het in de vragen gaat over “de BZ”, “een BZ” of “BZ” dan worden alléén deze slaap- en kalmeringsmiddelen bedoeld.

Voorbeeld:
De vraag “Als ik nu een BZ zou nemen dan zou ik me minder geremd voelen.”
Als u bijvoorbeeld valium (diazepam) gebruikt(e) leest u: “Als ik nu valium zou nemen dan zou ik me minder geremd voelen.”


Wilt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende beweringen door een kruisje te zetten (zo:__x__: ) op iedere lijn tussen ERG MEE ONEENS en ERG MEE EENS.
Hoe dichter u uw kruisje zet bij “erg mee oneens”, hoe meer u het met de bewering oneens bent. Hoe dichter u uw kruisje zet bij “erg mee eens”, hoe meer u het met de bewering eens bent.
Vult u alstublieft iedere vraag in!
We willen graag weten wat u op dit moment, terwijl u de vragenlijst invult, denkt of voelt.

Voorbeeld:
Als u op dit moment wel behoefte hebt aan (bijvoorbeeld) valium, maar niet zo heel dringend, dan zet u een kruisje in hokje 5, zoals in het voorbeeld hieronder:


Op dit moment heb ik dringend behoefte aan een BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:__X__:_____:_____: ERG MEE EENS





1. Het innemen van een BZ zou me nu gelukkiger maken.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

2. Ik bedenk manieren om aan BZ te komen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

3. Als ik nu een BZ zou hebben ingenomen zou ik helderder kunnen denken.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

4. Als ik een BZ zou innemen zou ik me op dit moment erg goed voelen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

5. Op dit moment mis ik de BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

6. Ik zou op dit moment bijna alles doen voor een BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

7. Ik zou me erg alert voelen als ik nu een BZ zou innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

8. Ik zou nu minder prikkelbaar zijn als ik een BZ zou kunnen innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

9. Ik zou de hoeveelheid BZ die ik gebruik nauwelijks in de hand kunnen houden als ik er enkele bij me had.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

10. Op dit moment snak ik naar een BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

11. Ik moet nu een BZ innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

12. Ik zou mezelf nauwelijks kunnen tegenhouden BZ te gebruiken als ik er nu hier wat had.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

13. Door het innemen van een BZ zou ik me nu minder vermoeid voelen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

14. Niets zou beter zijn dan op dit moment een BZ innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

15. Het innemen van een BZ zou me minder neerslachtig maken.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

16. Op dit moment heb ik dringend behoefte aan een BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

17. Als ik een BZ aangeboden zou krijgen, zou ik hem onmiddellijk innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

18. Nu een BZ innemen zou ervoor zorgen dat de dingen volmaakt lijken.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

19. Als ik op dit moment een BZ zou hebben ingenomen, zou ik me minder vervelen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

20. Het zou moeilijk zijn om nu direct BZ af te slaan.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

21. Mijn verlangen om een BZ te nemen lijkt overweldigend.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

22. Als er een BZ vlak voor me zou liggen zou het moeilijk zijn hem te laten liggen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

23. Op dit moment verlang ik naar een BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

24. Ik wil nu een BZ innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

25. Ik zou de boel op dit moment beter onder controle hebben als ik een BZ kon innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

26. Ik zou op dit moment van een BZ genieten.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

27. Als ik nu een klein beetje BZ zou gebruiken, zou ik mezelf er nauwelijks van kunnen weerhouden om meer in te nemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

28. Als ik nu een BZ zou nemen dan zou ik me minder geremd voelen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

29. Het enige dat ik op dit moment wil is een BZ.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

30. Ik ga zo snel mogelijk een BZ nemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

31. Ik zou me energiek voelen als ik BZ zou innemen.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS

32. Ik zal een BZ nemen zodra ik de kans krijg.
ERG MEE ONEENS :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ERG MEE EENS



- Ga verder met onderstaande vragen -


Beantwoord de onderstaande beweringen op een schaal van 1 tot 10 door een kruisje te zetten in het hokje dat het meest voor u van toepassing is.


A. Welk deel van de tijd ervoer u een verlangen naar benzodiazepinen in de afgelopen week?
(D.w.z. uw verlangen naar een slaap- of kalmeringsmiddel, terwijl u er geen had ingenomen.)

nooit |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| constant


B. Hoe hevig was uw verlangen naar benzodiazepinen in de afgelopen week over het algemeen?
(D.w.z. uw verlangen naar een slaap- of kalmeringsmiddel, terwijl u er geen had ingenomen.)

weinig of geen verlangen |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| erg sterk verlangen



C. Probeert u zich het moment in de afgelopen week te herinneren waarop uw verlangen naar benzodiazepinen het hevigst was.
(D.w.z. uw verlangen naar een slaap- of kalmeringsmiddel, terwijl u er geen had ingenomen.)
Hoe sterk was het verlangen op dat moment?

weinig of geen verlangen |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| onweerstaanbaar verlangen





- Bedankt voor uw medewerking -


Send E-Mail to: audreymol@tiscali.nl


Copyright © 2002 Audrey J.J. Mol. All Rights Reserved